6 dakikada okuyabilirsiniz

Liberalizm Nedir ?

Liberalizm Nedir ?

LİBERALİZİM: Kişinin kendi kendine yön verebileceği prensibi üzerine kurulmuş bir serbestlik sistemidir.Amaçları kişileri özgürleştirmek,temel hak ve hürrüyetleri korumak, kişi ve toplumsal insiyatifi arttırmak ve topluma canlılık kazandırmaktır.

İnsan hür doğar ve hür yaşar.Eşit haklara sahiptir.Bu hürriyet kişilerin başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir.Kişilerin doğal haklarını kullanmaları diğer insanların aynı hakları kullanmalarına engel olduğu hallerde sınırlanır, ve bunu kanunlar düzenler.Kanunlar genel iradenin ifadesidir.

Prensipleri:

1 – Kanunlar özgürlülerin korunması için zorunludur, ve bir toplumun bütün fertleri için özgürlük,ancak bu hukuk düzeninin gölgesinde gerçekleşebilir.

2 – Sadece kanunların varlığı yetmez.Varolan kanunların toplumun çıkarlarını gözetecek özellikte olması ve kişilerin çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekir.

3 – Kişiler  istediği işi yapabilir.Beğendiği bir organizasyona girebilir.İş yada organizasyonun gerekliliklerini yerine getirdiği taktirde sosyal haklardan men edilemez.

4 – Ülkeler arası haksız rekabet ve haksız gümrükleme işlemlerine karşı gelir.

5 – Liberalizm kadına eşit haklar tanımış ana ve babayı çocuğa asgari imkanları hazırlamakla zorunlu kılmıştır.

6 – Dünya milletleri iş birliği yapıp dünya tam anlamıyla özgür olunca kuvvet kullanmayada ihtiyaç kalmaz. yani silahlanmaya ve kuvvet kullanmaya karşıdır.

7 – Liberalizm insan hak ve evrensel beyannamesini kabul eder .

Başlıklar: ,

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.